Teszt: Számok a Bibliában

Erich84
3613
Teszt: Számok a Bibliában
A Biblia nemcsak a világ legnépszerűbb könyve, hanem sok ember számára inspiráció és hipertext is. Néhányan pedig titkos kódokat és rejtjelezett üzeneteket is megpróbálnak megtalálni ebben a könyvben. Lehet másként kezelni, de mindenesetre a Bibliában előforduló számok nagyon érdekesek. Tegye meg a tesztet, és derítse ki, mennyire emlékszik a Szentírás szövegére.

Az egyik bibliai könyv neve közvetlenül kapcsolódik a vetélkedő témához. Mi a címe?

A Számok könyve a Pentateuch (Tóra), az Ószövetség és az egész Biblia negyedik könyve. A könyv címét azzal magyarázzák, hogy a könyv számos részletes adatot tartalmaz az emberek, az egyháziak, az elsőszülöttek stb.

A számjegyek könyve

A számok könyve

Az összegek könyve

A mupltiplikációk könyve

Ki volt a vezetője egy utazásnak, amely 1 évig és 10 hónapig tartott?

A Genezis szerint a bárka végül eljutott az Ararát-hegyre, ahol lakói megvárták, amíg a víz visszahúzódott. Amikor egy galamb olajfaágat hozott a hajóra, Noé megértette, hogy megkezdődött a világ újjászületése. Az utasok a szárazföldre léphettek. 1 év és 10 hónap telt el útjuk kezdetétől. Vannak más változatok is arról, hogy Noé a bárkában tartózkodik legalább 61 naptól az említettig, ami szélesebb körben elterjedt.

Mózes

Noé

Pontius Pilátus

Joshua, a Nún fia

A Bibliában ez a szám valaminek a végét jelzi. Mindkét Testamentumban 146 alkalommal említik. Ennyit töltött Mózes imádságokban a Sínai-hegyen és Jézus Krisztus böjtje a sivatagban. Ugyanezek az évek teltek el Jézus mennybemenetelétől Jeruzsálem romok általi elpusztításáig.

Ezenkívül Isten arra kényszerítette az izraelitákat, hogy 40 éven át vándoroljanak a Sínai-sivatagban, és az egyiptomi fáraók rabszolgasorba helyezték őket 400 évig (40-szer 10-szer).

10.

20

30

40

Van némi szám ebben a kifejezésben. Ha más jelentéseket is fűzünk más szavakhoz, amelyek szintén szerepelnek a kifejezésben, akkor 6 izraelitára lenne szükség a megadott szám megszerzéséhez. Mi ez a szám?

Ez Izrael 12 törzséről szól. A 12. nagyon fontos szám a Bibliában. A világ végét követően 144 000 keresztény kerül fel a mennybe, minden izraeli családból 12 000 ember. Új Jeruzsálemet, a Mennyek városát 12 fal vette körül, amelyek alapjaiban 12 ékszer van elhelyezve. Az Életfa 12 különböző gyümölcsöt hoz.

3

7

12.

40

A szóról szóra történő fordítás esetén az első bibliai kifejezés a következő lesz: „Kezdetben Istenek teremtettek” („Istenek” - többes szám, „teremtve” - egyes). A szubjektum és az állítmány közötti nyelvtani eltérés ebben az esetben megadható néhány tézis leírásakor. Mi az?

Ebben a mondatban az állítmány (bara; létrejött) egyes szám, az alany (Elohim) pedig többes szám (mivel egyes számként ez a szó Eloah lenne; - im héberül a többes szám hajlítása). Azaz. szóról szóra történő fordítás esetén az első bibliai kifejezés az lesz: „Kezdetben az Istenek teremtettek” („Istenek” - többes szám, „teremtett” - egyes). A keresztények számára ez a szubjektum és az állítmány közötti furcsa eltérés azt jelentheti, hogy az első bibliai mondat felemeli a Szentháromság leplet: egy Isten („teremtve”) három személyben („Elohim”).

Az ikonimádatról

A Szentháromságról

A papi szertartásról

Egy egyetemes ítéletről

Ennyi volt a Szent Levél és az Apokalipszis Lovasainak prófétája. Izrael 12 törzséből pedig Jézusra nyúlik vissza a Jézus családfa, amelynek vérvonalának száma szintén ez a szám.

Izrael 12 törzséből Jézus családfája Júda, a negyedik törzsre nyúlik vissza. A szent levélnek 4 fő prófétája van: Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel. Ott az Apokalipszis 4 lovasa. 4 angyal áll a Föld 4 oldalán (kelet, dél, nyugat, észak).

2

4

6.

8.

613-an vannak, de a főbbek annyi, mint Egyiptom csapásai. Ugyanaz a szám, mint akkor, ha összeadja azokat a számokat, amelyek Jézus Krisztus csodáinak teljes számát tartalmazzák.

Az első esetben a parancsolatokról van szó (ezekből 613 van, de 10 fő). A második esetben 10-et kap, ha 3 + 7-et összesít, ami 37 - ennyi csodát tett Jézus. Ezenkívül Isten megígérte, hogy nem pusztítja el Sodomát és Gomorrát, ha 10 igaz embert találnak ott.

5.

10.

50

100

Ezeknek a számoknak az egyikét a visszavonás jelzésére használják, a másikat - éppen ellenkezőleg, egy megtett dolog jelölésére. A második szám látható volt a jeruzsálemi templom lámpáján - menóra, Noé sok ilyen „tiszta” állatpárt hozott a bárkához. Találd meg a különbséget a második és az első szám között.

Az első szám 6, a második - 7. Egy héten 6 munkanap és 1 pihenőnap van. Sátorokban és később a jeruzsálemi templomban 7 gyertyából álló lámpát állítottak be - menóra. Noé minden fajból 7 pár „tiszta” állatot hozott a bárkába, és a „tisztátalan” állatokat megmentették annyiban, hogy „egy-egy állat minden vadállatért”. Az áradás a bárka megtelepedése után 7 nappal kezdődött.

1

3

5.

7

Ez a tudós többek között a Bibliában tanulmányozta a számokat, és megpróbálta megfejteni a bibliai kódexet. Ennek érdekében megtanulta a klasszikus héber nyelvet. Szigorúan tudományos módszerekkel és véleményét a napfogyatkozásokkal kapcsolatos csillagászati ​​számításokkal igazolva azt jósolta, hogy a világ vége legkésőbb 2060-ban bekövetkezik.

Aquinói Tamás

Isaac Newton

Nicolaus Copernicus

Albert Einstein

Ez a szám megtalálható például a Bibliában a következő esetekben. A Föld ezen a napon jött létre egymás után. Sátán sokszor kísértette meg Jézust Krisztust. Hány nyelven készül a felirat a kereszten. Jézus Krisztus feltámasztotta ezt a sok embert.

Az Újszövetség leírja, hogy Sátán éhséggel, büszkeséggel, hittel kísértette meg Jézust Krisztust 40 napos böjtje alatt a sivatagban, ahová keresztelkedése után visszavonult. A kereszt felirata három nyelven készült: arámi (a helyi lakosság nyelve), görög (akkori nemzetközi nyelv) és latin (római nyelv; Judaea akkor római tartomány volt, kormányzó - Pontius Pilátus). Feltámasztotta az özvegy egyetlen fiát, egy 12 éves kislányt és Lázárt.

2

3

4

5.

Matuzsálem az emberiség egyik őse, a legidősebb ember, akinek életkorát a Biblia említi. Meddig élt?

Neve általánossá vált egy hosszú máj leírására ("a Matuzsálem kora").

111.

323

747

969

Amatőr-bab-számláló

Hisszük, hogy az eredmény jobb lehet. Újra el kell olvasnia a Szent Írásokat. Ráadásul most már tudja, hány évig élt a Föld legidősebb embere, hány nyelven készült a felirat a kereszten, és milyen nagy tudós jósolta meg a világ végét legkésőbb 2060-ban. Mutasd meg ezt a kvízt barátainak, nézd meg, hogyan fogják lehúzni!

Szakmai könyvelő

Jó munkát végeztél. Talán nehézségek merültek fel a Föld legidősebb emberének életkorának, a keresztre írt nyelvek számának és egy olyan tudós választásának, aki azt jósolta, hogy a világ vége legkésőbb 2060-ban bekövetkezik. barátok, nézzük meg, hogyan fogják lehúzni!

Erudit-numerológus

Gratula! Tapsolni kell emlékezetében - emlékszik, hány évig élt a Föld legidősebb embere, hány nyelven készült a felirat a kereszten, és milyen nagy tudós jósolta meg a világ végét legkésőbb 2060-ban. Mutasd meg ezt a vetélkedőt barátaidnak nézd meg, hogyan fogják lehúzni!

Az egyik bibliai könyv neve közvetlenül kapcsolódik a vetélkedő témához. Mi a címe?
1 / 11
Ki volt a vezetője egy utazásnak, amely 1 évig és 10 hónapig tartott?
2 / 11
A Bibliában ez a szám valaminek a végét jelzi. Mindkét Testamentumban 146 alkalommal említik. Ennyit töltött Mózes imádságokban a Sínai-hegyen és Jézus Krisztus böjtje a sivatagban. Ugyanezek az évek teltek el Jézus mennybemenetelétől Jeruzsálem romok általi elpusztításáig.
3 / 11
Van némi szám ebben a kifejezésben. Ha más jelentéseket is fűzünk más szavakhoz, amelyek szintén szerepelnek a kifejezésben, akkor 6 izraelitára lenne szükség a megadott szám megszerzéséhez. Mi ez a szám?
4 / 11
A szóról szóra történő fordítás esetén az első bibliai kifejezés a következő lesz: „Kezdetben Istenek teremtettek” („Istenek” - többes szám, „teremtve” - egyes). A szubjektum és az állítmány közötti nyelvtani eltérés ebben az esetben megadható néhány tézis leírásakor. Mi az?
5 / 11
Ennyi volt a Szent Levél és az Apokalipszis Lovasainak prófétája. Izrael 12 törzséből pedig Jézusra nyúlik vissza a Jézus családfa, amelynek vérvonalának száma szintén ez a szám.
6 / 11
613-an vannak, de a főbbek annyi, mint Egyiptom csapásai. Ugyanaz a szám, mint akkor, ha összeadja azokat a számokat, amelyek Jézus Krisztus csodáinak teljes számát tartalmazzák.
7 / 11
Ezeknek a számoknak az egyikét a visszavonás jelzésére használják, a másikat - éppen ellenkezőleg, egy megtett dolog jelölésére. A második szám látható volt a jeruzsálemi templom lámpáján - menóra, Noé sok ilyen „tiszta” állatpárt hozott a bárkához. Találd meg a különbséget a második és az első szám között.
8 / 11
Ez a tudós többek között a Bibliában tanulmányozta a számokat, és megpróbálta megfejteni a bibliai kódexet. Ennek érdekében megtanulta a klasszikus héber nyelvet. Szigorúan tudományos módszerekkel és véleményét a napfogyatkozásokkal kapcsolatos csillagászati ​​számításokkal igazolva azt jósolta, hogy a világ vége legkésőbb 2060-ban bekövetkezik.
9 / 11
Ez a szám megtalálható például a Bibliában a következő esetekben. A Föld ezen a napon jött létre egymás után. Sátán sokszor kísértette meg Jézust Krisztust. Hány nyelven készül a felirat a kereszten. Jézus Krisztus feltámasztotta ezt a sok embert.
10 / 11
Matuzsálem az emberiség egyik őse, a legidősebb ember, akinek életkorát a Biblia említi. Meddig élt?
11 / 11

Számoljuk az eredményeket...

A hasznos és rövid hirdetések segítségével minden nap új tartalmat hozhatunk létre.